Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tesařské spoje a konstrukce

Tesařské spoje

Pro spojování jednotlivých prvků krovu platí pravidla tesařských spojů. Charakteristické spoje (nároží, úžlabí, plná vazba) jsou patrny z následujícího obrázku.

Tesařské konstrukce

Sedlo slouží ke ztužení nosného trámu v místech podpor. Délka sedla bývá 1/5 až 2/5 rozpětí trámu. S nosným trámem bývá spojen šrouby, hmoždíky nebo zazubením.

Pásek je krátká tlačená vzpěrka plnící trojí funkci: spolupůsobí při přenášení tlaku z trámu na sloup, zkracuje rozpětí trámu a ztužuje konstrukci v podélném směru. Délka pásku je 1000 až 1500 mm.

 - spojení sedla s trámem, B - pásek

A - spojení sedla s trámem, B - pásek (1 - trám, 2 - pásek, 3 - sloup)

Vzpěradlo je konstrukce, jejíž nosný trám je podepřen vzpěrami, kterými se přenáší zatížení do podpor. Tím se zároveň zmenšuje volná délka nosného trámu a zvětšuje se jeho únosnost.

Jednoduché a dvojité vzpěradlo

Jednoduché a dvojité vzpěradlo (1 - nosný trám, 2 - vzpěry, 3 - rozpěra)

Věšadlo ke konstrukce, která s věšáky vzpěrami vynáší hlavní trám a přenáší jeho zatížení co nejblíže k podporám.

Jednoduché a dvojité věšadlo

Jednoduché a dvojité věšadlo (1 - hlavní trám, 2 - vzpěra, 3 - věšák, 4 - pražec, 5 - třmen, 6 - trojramenná spona, 7 - rozpěra)

Vzpínadlo je konstrukce, v níž je hlavní trám vyztužený táhly a krátkými sloupky.

Vzpínadlo

Vzpínadlo (1 - hlavní trám, 2 - ocelové táhlo, 3 - rektifikační článek)

Příhradový vazník je sestaven z horního tlačeného pásu a z dolního taženého pásu. Pásy či pásnice jsou vzájemně spojeny svislicemi a diagonálami, které vytvářejí nejčastěji trojúhelníkovou soustavu. Spojení prvků ve styčníku může být hřebíkové, svorníkové, s hmoždíky nebo lepené.

Plnostěnný vazník jsou určené pro větší rozpětí a mívají průřez písmene I nebo průřez skříňový (truhlíkový).

Skruž je obloukový plnostěnný nosník sbíjený z prken, sešroubovaný nebo slepený v jeden celek.

A - příhradový nosník, B - plnostěnný nosník, C - skruž

A - příhradový nosník, B - plnostěnný nosník, C - skruž

 

Zdroj:http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/obr_pos/imagepos164.gif&imgrefurl=http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos73.php&usg=__Y5WmTc6zJU2lN0h0smWLNiEDWT0=&h=495&w=339&sz=14&hl=cs&start=1&um=1&tbnid=uIX_OeR_q7gJeM:&tbnh=130&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3DTESA%25C5%2598SK%25C3%2589%2BSPOJE%26um%3D1%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26sa%3DN